คู่มือการใช้งาน (User manual) !!!

ขั้นตอนการใช้งาน
  1. ตรวจสอบ Username, Password ที่ได้รับพร้อมทั้งตรวจสอบชื่อและ อีเมล์แอดเดรส ของท่าน
  2. เข้าใช้บริการโดยการ กรอก Username, Password ในช่อง บัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตามลำดับ
  3. หลังจากท่าน ล็อคอิน เข้าใช้บริการแล้ว ขอความร่วมมือ ท่าน คลิ๊กที่ เมนู ตั้งค่า และเลือกเมนูย่อย รหัสผ่าน ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ แต่หากยังไม่ต้องการเปลี่ยน ให้กรอก รหัสผ่านเดิมในช่อง รหัสผ่านเดิม: และข้ามไปกรอก อีเมล์แอดเดรสอื่นๆ ที่ท่านมีในช่อง ส่งรหัสผ่านไปยังอีเมล์: เพื่อใช้สำหรับในกรณีที่ท่านลืม ระบบจะทำการส่ง รหัสผ่านใหม่ไปให้ท่านโดยอัตโนมัติตามที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส ที่ท่านได้กรอกเอาไว้